Obsługa prawna

Kancelaria prowadzi w szczególności obsługę prawną z zakresu:

 • prawa cywilnego, handlowego, pracy, rodzinnego, administracyjnego,
 • przygotowywania opinii i analiz prawnych,
 • przygotowywania projektów umów oraz kontraktów,
 • przygotowywania projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (umów spółek, regulaminów, uchwał itp.),
 • procesu tworzenia i działania podmiotów gospodarczych,
 • obsługi korporacyjnej spółek (zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń / zgromadzeń wspólników),
 • zastępstwa procesowego, zastępstwa przed organami egzekucyjnymi, administracyjnymi i podatkowymi,
 • wykonywania wszelkich czynności windykacyjnych zmierzających do odzyskania niespłaconej w terminie należności wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami, prowizjami, opłatami, a także kosztami postępowania.

W celu dostosowania usługi Kancelarii do potrzeb i specyfiki Klientów, obsługa prawna prowadzona jest na podstawie następujących modeli współpracy:

 • model 1 – współpraca w zakresie windykacji należności – nawiązanie współpracy w zakresie windykacji uzależnione jest od potrzeb Klienta i może polegać zarówno na zawarciu jednorazowego zlecenia podjęcia działań windykacyjnych (jednorazowe zlecenie windykacji lub windykacyjne postępowanie polubowne), jak również na zawarciu Umowy Generalnej – gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę, także w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami, organami egzekucyjnymi i innymi organami administracyjnymi, oraz możliwość zmniejszenia kosztów za przyjmowane zlecenia.
 • model 2 – współpraca stała – polegająca na stałym kontakcie z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu i telefonu, a ponadto w miarę potrzeb obejmuje również konsultacje w siedzibie Klienta lub w siedzibie Kancelarii. Obsługa stała prowadzona za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym, którego wysokość ustalana jest w zależności od rodzaju i ilości zagadnień zlecanych Kancelarii.
 • model 3 – współpraca doraźna – polegająca na indywidualnym zleceniu Klienta, obejmującego przygotowanie ekspertyzy, opinii bądź informacji prawnej w konkretnej sprawie, udział w negocjacjach itp.
 • model 4 – zlecenia jednorazowe prowadzenia sprawy – polegające na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy przed sądem bądź organem egzekucyjnym.

W trosce o dobre imię i wizerunek Klienta działania windykacyjne opieramy na rzetelnym kontakcie i współpracy z wierzycielami, Sądami i Komornikami, oraz z dłużnikami, jednakże w zakresie umożliwiającym prawidłowe prowadzenie sprawy. Postępowanie windykacyjne prowadzone przez Kancelarię odbywa się w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności o przepisy o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Postępowanie windykacyjne prowadzone przez Kancelarię przebiega w dwóch etapach:

 1. etap pierwszy obejmuje postępowanie przedegzekucyjne i sądowe, które prowadzone są równocześnie,
 2. etap drugi obejmuje postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego.

Kancelaria współpracuje także ze sprawdzoną firma windykacyjną i Komornikiem Sądowym.

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi w jej siedzibie, a także na miejscu u Klientów, a ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, telefonu itp. Czas pracy dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów.