Upadłość konsumencka

Kancelaria Prawna zajmuje się prowadzeniem upadłości konsumenckich.

Upadłość konsumencka (postępowanie upadłościowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób, którzy stali się niewypłacalni.

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych np. nie jest w stanie jednocześnie spłacać kredytu oraz płacić opłat za mieszkanie lub zakupić podstawowych środków, aby utrzymać rodzinę.

Dzięki upadłości konsumenckiej zyskujemy oddłużenie. Wyjątkowo sąd upadłościowy może nawet umorzyć wszystkie nasze zobowiązania (tak w sytuacji gdy nie posiadamy żadnego majątku), najczęściej jednak dłużnik zobowiązany jest w ramach planu spłaty do częściowego zaspokajania swych wierzycieli przez okres maksymalnie 36 m-cy. Plan spłaty wierzycieli zawsze jednak uwzględnia sytuację finansową i osobistą dłużnika oraz jego możliwości zarobkowe.

Kolejną korzyścią z upadłości konsumenckiej jest umorzenie postępowań egzekucyjnych co następuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Tym samym następuje kres dotychczasowym nękaniom pismami komorniczymi.

Mimo faktu, iż w trakcie postępowania dłużnik zmuszony jest oddać pod zarząd a następnie sprzedaż syndykowi prawie cały swój majątek (jeśli go oczywiście posiada) to warto jest go poświęcić jeśli tylko można zatrzymać spiralę rosnących zobowiązań i na drodze sądowej doprowadzić do oddłużenia, by zacząć w końcu życie z. „czystą” kartą.

Nasze usługi polegają na :

  1. świadczeniu konsultacji i doradztwa dla niewypłacalnych dłużników,
  2. pomoc w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  3. reprezentowanie dłużnika przed sądem upadłościowym.

Proces upadłościowy może oczywiście przeprowadzić sam konsument. Należy jednak pamiętać, że duża część wniosków jest odrzucana przez sądy upadłościowe z powodów uchybień formalnych lub błędów wnioskodawcy (dłużnika).

Obsługa postępowania upadłościowego przez profesjonalnego prawnika jest gwarantem skutecznego wniesienia wniosku i doprowadzenia do oddłużenia niewypłacalnego dłużnika.

Zapraszamy do naszego biura w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej lub prosimy o kontakt telefoniczny bądź poprzez e-mail. Świadczymy usługi również dla osób z okolicy m.in. z takich miejscowości jak Koronowo, Solec Kujawski, Nakło nad Notecią czy Osielsko.